Radomir Pachytel

Radomir Pachytel

obrona pracy: 2013, promotor: dr Ewa Koszowska

Studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ ukończyłem w roku 2013 obroną pracy magisterskiej, której tematem przewodnim były procesy wietrzenia meteorytów w warunkach pustynnych.

Od momentu rozpoczęcia studiów, swoją przyszłość chciałem związać z przemysłem naftowym i gazowniczym, dlatego zależało mi na stałym rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności w dziedzinach nauki powiązanych z branżą oil & gas. Naukę geologii na UJ łączyłem z obwiązkami studenta inżynierii naftowej i gazowniczej na wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej. Realizując dodatkowe kursy, praktyki i staże w kraju i zagranicą przygotowywałem swoją ścieżkę zawodową. W trakcie studiów oraz po ich zakończeniu pracowałem w takich firmach jak Exalo Drilling czy Geofizyka Kraków.

W2015 dołączyłem do zespołu realizującego projekt ShaleMech w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie zajmuję się analizą mechanicznych parametrów sprężystych poszczególnych jednostek litostratygraficznych, badaniem rozkładu współczesnych naprężeń w obrębie tych jednostek, analizą wyników szczelinowania hydraulicznego dla scharakteryzowania systemu stymulowanych szczelin oraz opracowaniem wariantowych metod oceny efektywności stymulacji kolektorów niekonwencjonalnych. Staram się analizować uwarunkowania mineralne i litologiczne własności mechanicznych skał, oraz ich właściwości petrofizyczne. Moje zainteresowania badawcze są związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i eksploatacją surowców mineralnych.

Moim zdaniem, wiedza teoretyczna, którą zdobyłem na UJ, ma zdecydowanie szerszy zakres od podstaw geologii, jakie przyswajają studenci w innych jednostkach naukowych w naszym kraju, co jest łatwo zauważalne podczas kooperacji z rówieśnikami będącymi absolwentami innych uczelni. Fantastyczna atmosfera, dostęp do sprzętu badawczego i doświadczona kadra naukowa są ogromnymi zaletami nauki w tej placówce. Specjalistyczne kursy w języku angielskim, liczne praktyki terenowe i zajęcia laboratoryjne pozwalają na przyswojenie materiału niezbędnego w pracy geologa. Kursy takie jak minerały ilaste, geochemia, petrologia czy geologia złóż stały się dla mnie podwaliną pod wiedzę, którą wykorzystuję w pracy. Połączenie teorii wykładanej na UJ z wiedzą techniczno-inżynierską stało się nieocenionym bonusem podczas startu do kariery w przemyśle.

Gorąco polecam studia geologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim – kierunku, który ukaże Ci inne oblicze naszej planety.

- Radomir Pachytel