Paweł Dec

obrona pracy: październik 2010, promotor: dr hab. Marek Cieszkowski

Studia skończyłem pod przewodnictwem dr hab. inż. Marka Cieszkowskiego w 2010 roku. Temat pracy magisterskiej dotyczył budowy geologicznej płaszczowiny śląskiej.

W czasie studiów i zaraz po, pracowałem w firmie geotechnicznej. Zajmowałem się obsługą „drobnych" wierceń oraz badaniem gruntów w celu rozpoznania i ustalenia warstw geotechnicznych. Przez kilka miesięcy po obronie pracy magisterskiej intensywnie rozwoziłem swoje CV po wszystkich kopalniach w okolicy, rozmawiałem z głównymi geologami kopalń itp. Ostatecznie udało mi się rozpocząć pracę w Kompani Węglowej oddział KWK „Brzeszcze", a zaistniała również możliwość podjęcia pracy na innych kopalniach węglowych. Standardem w pracy na kopalni jest półroczny staż w dziale geologicznym oraz seria egzaminów przez pierwsze 3 lata pracy. Dziś jestem starszym specjalistą do spraw geologii, a w przyszłym roku (tj. po 3 latach pracy) zdaję egzamin w Wyższym Urzędzie Górniczym na geologa górniczego oraz podchodzę do egzaminu na drugą i czwartą kategorie (geolog złożowy i hydrogeolog) w państwowych uprawnieniach geologicznych. Praca geologa górniczego na kopalni węglowej na szczęście jest urozmaicona. Do podstawowych zadań należy sporządzanie profilowań pokładów i skał otaczających, szczegółowy pomiar uskoków i zaburzeń geologicznych, obserwacje oraz likwidacja zagrożeń wodnych, badanie parametrów mechanicznych i chemicznych górotworu, projektowanie i wykonywanie otworów badawczych  i odwadniających oraz wszelkie prace związane z hydrogeologią. Sporo czasu zajmuje także przygotowanie dokumentacji geologicznej, operatów ewidencyjnych i projektów zagospodarowania złoża.

Praca jest odpowiedzialna i wymagająca ale daje również możliwość ciągłego doskonalenia oraz poczucie stabilnej pracy. Poza tym praca jest pełna tradycji górniczych.

Z całą pewnością mogę napisać, że wykształcenie jakie zdobyłem w ING UJ pozwala mi na pracę geologa górniczego i nie tylko.

Serdecznie polecam studia na ING UJ.