Mateusz Damrat

obrona pracy magisterskiej - 2009: promotor: dr Ewa Koszowska
obrona pracy doktorskiej - 2016: promotor: dr hab. Marek Zajączkowski


Już na pierwszym roku studiów zorientowałem się, że Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego był dobrym wyborem. Kameralne grupy ćwiczeniowe, duży zapał wykładowców oraz atmosfera sprzyjająca zdobywaniu wiedzy, spowodowały iż zafascynowałem się geologią. Podobało mi się, że można było uzyskać odpowiedzi na pojawiające się wśród studentów pytania, a także, że były one traktowane poważnie i często jako naukowa dyskusja.

Wyjątkową przygodą były praktyki terenowe realizowane w ramach studiów w ING UJ. Liczne rejony i duży zakres godzin pozwoliły na poznanie pracy terenowej i interpretacji budowy geologicznej, które są podstawą w szeregu profesji geologicznych. Poza tym na geologii często można spotkać ludzi, którzy lubią przyrodę i górską przygodę, co dodatkowo uatrakcyjniało czas praktyk, a często również przeradzało się we wspólne górskie eskapady poza czasem zajęć. Kolejnymi plusami było indywidualne podejście do studentów oraz możliwość wyboru swojej własnej ścieżki rozwoju. Na końcowym etapie studiów interesowała mnie najbardziej mineralogia i dziedziny pokrewne. W trakcie realizacji pracy magisterskiej pod okiem dr Ewy Koszowskiej pt.: „Wtórna mineralizacja siarczków (Fe, Zn, Pb) przechowywanych w warunkach ograniczonego wpływu czynników atmosferycznych”, miałem okazje nauczyć się obsługi aparatury badawczej dostępnej w Instytucie, w tym SEM i FTIR. Tylko kameralne warunki i zaangażowanie pracowników zakładu pozwoliło na zdobycie tych umiejętności.


Po ukończeniu studiów magisterskich naturalnym wyborem było dla mnie kontynuowanie edukacji również w ING UJ. W trakcie studiów doktoranckich trafiłem na wykłady dr inż. Ewy Malaty z geologii morza, które okazały się dla mnie przełomowe. Zainteresowałem się tematyką na tyle, że zacząłem szukać projektów z zakresu geologii morza, w których mógłbym uczestniczyć. Udało mi się znaleźć miejsce w zespole realizującym grant badawczy o wpływie zawiesiny wnoszonej przez Wisłę na ekologię i osady Zatoki Gdańskiej. Udział w projekcie wiązał się z przeprowadzką, rejsami badawczymi i codzienną pracą w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Tu znów ING UJ mnie nie zawiódł, gdyż bez przeszkód i z pełnym wsparciem administracyjnym i merytorycznym pozwolono mi realizować projekt naukowy w innym instytucie i pozostałe lata studiów doktoranckich odbywać zdalnie.
Po zakończeniu pracy we wspomnianym grancie  NCN: „"Wisła - główny dostawca zawiesiny do Morza Bałtyckiego. Transport i zachowanie materiału terygenicznego w Zatoce Gdańskiej" brałem udział w ekspedycji naukowej na Spitsbergen. Były to badania osadów jeziornych i morskich (Fjord Hornsund) w ramach projektu QUAL (Quantifying climate variability since Late-glacial in Southern Svalbard) fundowanym przez Academy of Finland.

Od 2014 - znalazłem zatrudnienie w Programie Geologia Morza w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB). Moja praca polega na realizacji różnych projektów krajowych i zagranicznych oraz wykonywanie zadań z zakresu Państwowej Służby Geologicznej.

Znaczną część moich obowiązków wypełniają projekty kartograficzne zarówno morskie jak i lądowe, gdzie praktyka zdobyta podczas studiów znów okazuje się dużym plusem. Doświadczenie nabyte podczas studiów doktoranckich w ING UJ pozwoliło mi również realizować się naukowo, a mój projekt badawczy: „Opracowanie numerycznego modelu przestrzennego Półwyspu Helskiego na podstawie aktualnej powierzchni morfometrycznej i paleopowierzchni depozycyjnej”, realizowany w ramach działalności statutowej PIG-PIB, zyskał Uznanie Komisji Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W ramach współpracy zagranicznej, z ramienia PIG-PIB aktywnie uczestniczyłem w realizacji geologicznej części projektu The European Marine Observation and Data Network (EMODnet), sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys (Europejskiego Stowarzyszenia Służb Geologicznych) oraz w pracach grupy roboczej Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT) przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea - ICES).

Z perspektywy czasu, mogę serdecznie i z pełna odpowiedzialnością, polecić studia geologiczne na ING UJ, które dzięki swej charakterystyce dają duże możliwości rozwoju. Absolwenci są cenieni zarówno w jednostkach naukowych jak i w przemyśle.


Mateusz Damrat