Marek Łodziński

obrona pracy: czerwiec 2009, promotor: prof. Marek Michalik


 Przed głównym szybem w kopalni Zn-Pb Trepca w Kosowskiej Mitrowicy, Kosowo. Stan na 01.2011
Studia w ING UJ podjąłem z zamiłowania i wybierając je z góry wiedziałem, że moja przyszła praca będzie związana z naukami o ziemi. W czasie studiów za bardzo ważne uważałem wyjazdy ze Studenckiego Koła Geologów UJ oraz praktyki terenowe, w trakcie których nauczyłem się dokonywać obserwacji obiektów geologicznych, co uważam za bardzo potrzebną umiejętność zdobytą w czasie mojej edukacji. Jako prezes Koła Naukowego Studentów ING byłem organizatorem wypraw studenckich na Półwysep Kolski, Ural Polarny, Ałtaj i do Kirgistanu.

Odpowiednio dobrane przedmioty z zakresu mineralogii i geochemii dały mi podstawy do poznania metod stosowanych do badania minerałów i skał, które dokładniej poznałem na studiach doktoranckich. Pracę magisterską obroniłem pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Michalika, a dotyczyła ona analizy chemicznej w mikroobszarze monacytów z krakowskiej serii piaskowcowej z kopalni Janina w Libiążu oraz próby określenia na tej podstawie kierunku transportu i proweniencji materiału detrytycznego.

Po ukończeniu studiów w ING UJ kontynuowałem studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, gdzie również zostałem zatrudniony jako asystent, a następnie adiunkt obecnie w Katedrze Geologii Ogólnej i Geoturystyki. Aktualnie rozwijam swoje zainteresowania naukowe w kierunku badań mineralogicznych wybranych pegmatytów sudeckich oraz różnych rzadkich minerałów z różnych środowisk geologicznych metodami mikrosondowymi i spektroskopowymi (MIR i Raman). Interesuje mnie również geoturystyka i topomineralogia, stąd też moją pasją jest odwiedzanie znanych i mniej znanych obiektów górniczych i lokalizacji w Polsce jak i na świecie. Ponadto wiedzę zdobytą na studiach wykorzystuję w prowadzeniu rodzinnej firmy jubilerskiej, w której znajomość własności wybranych minerałów pod kątem oszacowania ich wartości gemmologicznej jest bardzo istotna.

- Marek Łodziński

Brama wjazdowa do otwieranego w 2010 roku zloza Zn-Pb-Cu Kyzyl-Tasztyg, Republika Tuwy, Syberia, Rosja. Stan na 07.2010.

Brama wjazdowa do otwieranego w 2010 roku zloza Zn-Pb-Cu Kyzyl-Tasztyg, Republika Tuwy, Syberia, Rosja. Stan na 07.2010.