Marcin Koń

obrona pracy: maj 2006, promotor: dr hab. Mariusz Rospondek

Obrona pracy magisterskiej w 2006 roku na ING UJ była dla mnie początkiem drogi do osiągnięcia celu jakim była praca w przemyśle naftowym. Moje zainteresowania w czasie studiów skupiły się na petrologii skał osadowych. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem dr hab. Mariusza Rospondka przy współpracy dr hab. inż. Marka Cieszkowskiego. Dotyczyła ona analizy dawno nie badanych warstw gezowych w  rejonie Międzybrodzia koło Sanoka w płaszczowinie śląskiej w Karpatach Zewnętrznych. Materiały zbierałem z różnych źródeł, m.in. przy współpracy PIG w Krakowie i Pani prof. dr hab. Barbary Olszewskiej, która pomogła mi w oznaczeniu otwornic występujących w próbkach gez

Prace kartograficzne pozwoliły mi na opisanie kolejnych interesujących fenomenów geologicznych na obszarze badań mojej pracy magisterskiej. Pierwszym z nich było znalezienie w łupkach pstrych konkrecji pirytowych, których średnia waga wynosi 400 g (waga największego to blisko 2 kg). Drugim znalezienie warstwy tzw. osadów chaotycznych z makro skamieniałościami na podstawie, których napisałem pracę kończąc studia podyplomowe z Geofizyki Stosowanej na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Chciałbym również wspomnieć o pracy nad artykułem wraz z kolegą z Instytutu Archeologii w Krakowie na temat możliwości wykorzystania warstw gezowych jako źródła materiału na narzędzia wytwarzane przez ludność prehistoryczną m.in. na obszarze przeze mnie kartowanym.

Studia na ING UJ osobiście dały mi mocne podstawy użyteczne przy analizie skał osadowych, dzięki czemu w późniejszej pracy miałem przewagę nad osobami, które zaczynały pracę w branży geologicznej. Pomimo zakrętów życiowych i oddalenia się od branży nie dałem za wygraną. Obecnie pracuję w firmie Geolog International jako „mudlogger", którego zadaniem jest obsługa wierceń i wstępny geologiczny opis próbek. Do tej pory pracowałem na Morzu Północnym w Holandii, a obecnie w Gabonie w sercu afrykańskiej dżungli. Obecnie myślę o wznowieniu współpracy z ING UJ poprzez publikacje na tematy znalezisk opisanych powyżej. Studia w ING dały mi niewątpliwie szansę na rozwinięcie nie tylko zainteresowań, ale także szans na dobre zarobki niespotykane w innych branżach. 

- Marcin Koń