Marcelina Łabaj

Studia rozpoczęłam w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i już po pierwszych zajęciach wiedziałam, że geologia będzie moją wielką pasją. Program studiów był szalenie ciekawy i bardzo dobrze zbalansowany, dzięki czemu mieliśmy świetne rozeznanie w wielu dyscyplinach geologii.

Instytut ten jest unikatowy na skalę światową pod kątem ilości praktyk terenowych. W Ameryce Północnej studenci mają możliwość odbycia tylko jednej, góra dwóch praktyk terenowych w ciągu całych studiów, my natomiast mieliśmy co najmniej miesiąc praktyk każdego roku. Jednak największą zaletą tego Instytutu są ludzie, którzy go tworzą - naukowcy przekazujący swoją wiedzę z ogromną pasją i zaangażowaniem. Potrafią zaszczepić geologicznego bakcyla, z którym trudno się rozstać. Studia te świetnie przygotowują studentów do pracy w zawodzie.

Promotor mojej pracy magisterskiej prof. Joachim Szulc, z którym współpracowało mi się znakomicie, zachęcił mnie do dalszego zgłębiania geologii. No i rozpoczęłam studia doktoranckie w Kanadzie. W pracy doktorskiej zajęłam się osadami kambru w Arizonie. Cóż to była za przygoda! Wraz z moimi asystentami spędziłam miesiące na opisywaniu skał wśród pięknych kaktusów pustyni Sonora. Wyniki mojej pracy doktorskiej przedstawiałam na międzynarodowych konferencjach, gromadzących geologów z całego świata.

Dwukrotnie wyróżniono mnie nagrodą za prezentacje moich badań. W czasie studiów doktoranckich odbyłam praktykę w Suncor Energy (największej kanadyjskiej firmie naftowej), a następnie w Shell Canada. Było to niesamowite doświadczenie z przemysłem. W każdej firmie dostałam projekt, na wykonanie którego miałam 4 miesiące. Wyniki moich praktyk zostały docenione i wykorzystane przez firmy. Zdobyłam także doświadczenie w pracy na wiertni, nadzorując wiercenie 7 otworów wiertniczych, w ciężkich, zimowych warunkach Kanady.

Po skończeniu doktoratu otrzymałam ofertę pracy w firmie  zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją ropy i gazu na terenie Niemiec. Pełnię rolę głównego geologa w firmie. Oprócz mojej pracy etatowej objęłam także pozycję AAPG Canada Region Young Professional Lead (AAPG - American Association of Petroleum Geologists). Pozycja ta pomaga mi rozwijać zdolności managerskie i poznawać więcej ciekawych osób z branży.

Geologia to nie tylko nauka - to przygoda na całe życie!