Maksym Pięta

obrona pracy magisterskiej - 2008, promotor: dr hab. Michał Gradziński

Zawodowo i hobbystycznie - przyrodnik. Przyroda i obcowanie z nią to pasja mojego życia. Już od czasów nauki w liceum interesowałem się biologią, ornitologią, geografią, czy kolekcjonowaniem skamieniałości. Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku biologia i geologia przyniosły mi ugruntowaną wiedzę w zakresie biologii, geologii i ochrony przyrody. Z perspektywy czasu bardzo cenię sobie to połączenie nauk przyrodniczych, z jednej strony nauki o ziemi – geologia, sedymentologia, mineralogia, hydrogeologia, gleboznawstwo, a z drugiej biologia z całym wachlarzem kierunków, zwłaszcza tych w ujęciu botanicznym, czy zoologicznym. To połączenie geologii z biologią niejednokrotnie pozwalało mi rozwikłać i zrozumieć złożone procesy, czy przemiany, które zachodzą w środowisku przyrodniczym.

Pracę magisterską, razem z koleżanką ze studiów (obecnie już żoną), pisałem na temat procesów krasowych prowadzących do powstawania żłobków krasowych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i w Dolinie Racławki. Nasz promotor – dr hab. Michał Gradziński motywował nas do niezliczonych wyjazdów w teren. Motywacja była niekiedy niezbędna, a wszystko za sprawą specyfiki badań - wszystkie z nich prowadzone były w okresie ulewnych deszczy i w trudnym terenie. Jednak te dwa lata pod czujnym i zarazem fachowym okiem Michała Gradzińskiego, nauczyły nas wytrwałości w zdobywaniu wyznaczonych sobie celów i wykształciły w nas znakomity warsztat terenowy, który wykorzystujemy do dzisiaj.
Po studiach swoje doświadczenie zdobywałem najpierw w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie, a następnie przez kilka lat, jako pracownik firm projektowych, zajmujących się głównie inwentaryzacjami przyrodniczymi, dendrologicznymi i opracowywaniem Planów Ochrony dla obszarów chronionych. W jednej z nich pełniłem funkcję kierownika Biura Ocen i Ekspertyz Środowiskowych. Przez siedem lat wykonałem inwentaryzacje przyrodnicze w kilkunastu gminach, kilkunastu rezerwatach przyrody, dwóch parkach narodowych, trzech parkach krajobrazowych, jak i na kilku obszarach Natura 2000.  Jestem autorem i współautorem Planów Ochrony dla Parków Krajobrazowych, Narodowych, Rezerwatów Przyrody, Obszarów Natura 2000, raportów oddziaływania na środowisko, blisko stu opinii ornitologicznych budynków, jak i licznych ekspertyz przyrodniczych.

Przez pewien okres czasu pełniłem obowiązki Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. W mojej karierze zawodowej pełniłem również funkcje eksperta oceniającego skuteczność czynnych zabiegów ochrony przyrody realizowanych przez Zespół Śląskich Parków Krajobrazowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, a także w Tatrach. Od dwóch lat związany jestem zawodowo z administracją publiczną. W Urzędzie Miasta w Sławkowie pełnię funkcję kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Także i tutaj, w pracy samorządowej, wiedza z zakresu geologii i biologii jest dla mnie nieoceniona. Konieczność ochrony zasobów wód podziemnych GZWP 454 Olkusz-Zawiercie, z którego w wodę pitną zaopatrywana jest gmina Sławków, ciągle motywuje mnie do pogłębiania swojej wiedzy z  zakresu hydrogeologii, czy geologii dynamicznej czy geologii krasu.

Codziennie przede mną, jak i przed każdym z nas pojawiają się nowe wyzwania, ludzie wokół się zmieniają, co chwilę trzeba przystosowywać się do zmian. W tym wszystkim chętnie myślami uciekam do czasów studiów – czasu przygód, wspaniałych ludzi, nauki. Nie raz chciałbym być te kilkanaście lat młodszym I jeżeli miałbym raz jeszcze wybierać – niewątpliwie wybrałbym geologię na Uniwersytecie Jagiellońskim! Może uczelnia trochę się już zmieniła - piękna nowa siedziba Instytutu Geologii, ale ludzie – kadra naukowa, która ją tworzy nadal ma w sobie to coś!