Maciej Ćwik

obrona pracy: 2011, promotor: dr hab. Stanisław Leszczyński

Studentem ING byłem w latach 2006-2011. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Leszczyńskiego, dotyczyła ona profilu i geneza warstw menilitowych płaszczowiny śląskiej. W latach 2008-2012 ukończyłem studia inżynierskie na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Będąc studentem ostatniego roku na UJ zostałem stypendystą (i jednocześnie przyszłym pracownikiem) Oddziału Zielona Góra Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Po ukończeniu studiów w kwietniu 2012 roku zostałem zatrudniony w PGNIG. Trafiłem na staż do działu Geologii Ruchowej, który zajmuje się realizacją wierceń w celu poszukiwania węglowodorów. Staż miał trwać 6 miesięcy podczas którego miałem obserwować pracę geologów dozoru (wellsite geologist) na wiertni. Praca w terenie tak mi się spodobała, że nie chciałem wracać do biura i tak spędziłem 3,5 roku pracując na stanowisku geologa dozoru. W tym czasie uzyskałem uprawnienia dozorów górniczych w specjalności geologicznej od niższego, przez średni do wyższego oraz uprawnienia geologiczne kategorii XI. Pracowałem głównie na terenie Niżu Polskiego oraz Pomorza (gaz z łupków) przy wierceniu otworów, ale również dozorowałem jedne z pierwszych w Polsce zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Trafiłem również do Egiptu, gdzie uczestniczyłem w realizacji otworu poszukiwawczego. Podczas pracy na wiertniach wielokrotnie spotykałem kolegów z roku czy absolwentów geologii na UJ z innych roczników. Równocześnie z pracą w terenie, ukończyłem studia podyplomowe w zakresie inżynierii złożowej na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, brałem udział w szkoleniach m.in. w USA czy Wielkiej Brytanii. Po wspomnianych 3,5 roku w terenie dostałem propozycję przejścia do biura w Warszawie Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, gdzie objąłem stanowisko specjalisty (operations geologist). W zakresie moich obowiązków jest m.in. nadzór nad realizacją wierceń, zatrudnianie geologów dozoru, serwisu mudlogging, udział w tworzeniu geomechanicznych modelów stabilności otworów oraz okazyjnie nadzór nad pracami w terenie. Już pracując z biurze zdobyłem uprawnienia geologa górniczego nadawane przez Wyższy Urząd Górniczy. Aktualnie kończę przygotowuję się do zdobycia uprawnień geologicznych kategorii I. Studia w ING, a szczególnie badania terenowe na potrzeby pracy magisterskiej dały mi solidne podstawy do pracy geologa dozoru, gdzie podstawowym zadaniem jest profilowanie i opisywanie występujących po kolei formacji geologicznych na podstawie zwiercin (próby okruchowe) oraz rdzeni. Ponadto w czasie studiów oprócz praktyk krajowych (Tatry, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Gorce) uczestniczyłem w praktykach zagranicznych m.in. w Rumunii, Norwegii czy na Sardynii. Studia w ING dają solidne podstawy, aby później już w pracy zawodowej określić swoją specjalność, moją stała się geologia naftowa/wiertnicza. Jak widać, pracę w zawodzie można znaleźć nie tylko po studiach, ale też w ich trakcie.