Luiza Malina i Aneta Wronka

Luiza Malina
obrona pracy: czerwiec 2009, promotor: dr Elżbieta Machaniec

Aneta Wronka
obrona pracy: czerwiec 2009, promotor: prof. Marian Gasiński

Jesteśmy absolwentkami studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, o specjalizacji stratygraficzno - mikropaleontologicznej. Praca magisterska dotyczyła biostratygrafii osadów górnej kredy Lubelszczyzny i wykonana była we współpracy z Przedsiębiorstwem Geologicznym.Od trzech lat pracujemy w szybko rozwijającej się firmie geologicznej Geokrak, która posiada  ugruntowaną pozycję na rynku w zakresie różnego rodzaju prac geologicznych m. in. obsługi głębokich wierceń, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, ochrony środowiska, kartografii oraz desorpcji węgli i łupków.

W chwili obecnej w firmie Geokrak pracujemy na stanowisku geolog – specjalista mikropaleontolog. Do tej pory uczestniczyłyśmy w ponad 20 projektach, gdzie zajmowałyśmy się mikropaleontologią dla potrzeb kartografii, geotechniki oraz określenia stratygrafii głębokich otworów. Ponadto pracujemy w serwisie desorpcyjnym, określając zawartość gazu w węglach i łupkach na wiertniach w kraju i zagranicą.

Studia przygotowały nas pod kątem merytorycznym i praktycznym do pracy w geologii, zarówno w terenie jak i laboratorium. Nasza praca pozwala nam na nieustanny rozwój, poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin geologii, współprace w ciekawym zespole wyśmienitych geologów oraz podróże po najdalszych zakątkach świata.