Jakub Zygmunt

Obrona pracy: październik 2015 Promotor: dr Piotr Jaglarz


Studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ skończyłem w październiku 2015 roku. Praca magisterska pisana pod opieką dr Piotra Jaglarza dotyczyła opisu środowisk sedymentacyjnych dolnego triasu na podstawie odsłonięć w Tatrach polskich.
Studia geologiczne pozwalały mi pogłębiać swoją pasję do nauk przyrodniczych i pokazały, że geologia wbrew pozorom nie jest bardzo hermetyczną dziedziną nauk, a wręcz przeciwnie. Kameralna atmosfera podczas studiów, indywidualne podejście do studenta, niezwykła chęć pomoc y studentom ze strony niektórych pracowników oraz wiele różnych możliwości wyjazdów terenowych – to jest kilka z wielu atutów ING UJ.

W trakcie studiów brałem udział w dwóch konferencjach naukowych International Geoscience Students Conference we Lwowie oraz w Budapeszcie. Ponadto miałem okazję zainicjować systematyczne wyjazdy studentów na coroczne Europejskie Spotkanie Geologów w ramach sieci EUGEN. W 2014 roku byliśmy w Słowenii, rok później organizowaliśmy po raz pierwszy raz w Polsce tego rodzaju spotkanie, a w roku 2016 reprezentacja studentów i absolwentów ING pojechała do Belgii. Ponadto udało mi się dostać na miesięczną wymianę naukową do Albanii w ramach programu CEEPUS w 2015 roku. Studiowanie i poznawanie Wydziału Geologii i Górnictwa na Politechnice w Tiranie jak do tej pory okazało się jedną z największych przygód.

Dzięki studiom na ING UJ miałem okazję zwiedzić wiele interesujących miejsc w Polsce i Europie, sprawdzić się w roli organizatora międzynarodowych wydarzeń oraz przede wszystkim poznać niezwykłych ludzi.
Obecnie nie pracuję w zawodzie. Chociaż rynek geologiczny czeka na uzdolnionych absolwentów, jednak nie każdego absolwenta drogi prowadzą do geologii. Po skończeniu studiów postanowiłem pogłębić swoją znajomość języka rosyjskiego i kolejny rok spędzić na wielu podróżach po Europie: Finlandia, Serbia, Białoruś, Łotwa. Aktualnie pracuję w Estonii w Centrum Młodzieżowym na rocznym projekcie w ramach programu EVS (Erasmus+). Niemniej nadal pasja do geologii we mnie została i w przyszłości chciałbym połączyć pracę z młodzieżą z geologią. Być może poprzez akcje popularyzacyjne, których obecnie nie brakuje w Polsce, ale zawsze brakuję chętnych rąk.

Polecam każdemu zainteresowanemu naukami przyrodniczymi studia na ING UJ. I każdego zachęcam do niezłomnego, aktywnego udzielania się w Kole Naukowym i korzystania z każdej możliwości wyjazdów naukowych, konferencji, wymian studenckich. Dzięki temu właśnie najlepiej się wspomina studia!