Bartosz Kluska

obrona pracy: styczeń 2006, promotor: dr hab. Mariusz Rospondek

Decyzję o pracy w sektorze poszukiwań ropy i gazu podjąłem już na początku studiów geologicznych w ING UJ. Pod tym kątem starałem się dobierać przedmioty w czasie studiów, jak również temu celowi podporządkowałem wybór tematu pracy magisterskiej. Moje magisterium pod kierunkiem dr hab. Mariusza Rospondka dotyczyło analizy paleośrodowiska sedymentacji ciemnych osadów cechsztynu z wykorzystaniem biomarkerów aspekcie rozpoznania/poszukiwania złóż węglowodorów. W czasie pisania pracy zapoznałem się z nowoczesnymi technikami analizy molekularnej substancji organicznej w skałach, jak chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masowa (GC-MS).

Po ukończeniu studiów wyjechałem do Aberdeen (Wielka Brytania), gdzie pracowałem jako laborant w pracowni biostratygraficznej (zajmując się preparatyką palinologiczną) w firmie RPS Energy. Następnie, już w branży „oil & gas", zdobyłem pierwsze międzynarodowe doświadczenia pracując na platformie wiertniczej w basenie Morza Północnego oraz w Libii. Moim kolejnym krokiem był „mudlogging", jako że dziedzina ta pozwala na zdobycie i rozwinięcie wszechstronnego doświadczenia w pracach geologicznych i wiertniczych. Pracę w firmie Geolog International rozpocząłem jako „mudlogger", aktualnie pracuję jako „data engineer". Pomimo licznych wyjazdów za granicę (Morze Północne oraz M. Czarne, Turcja) miałem również szansę zdobycia unikalnego doświadczenia dotyczącego zastosowania metod geochemicznych przy poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce. Do ciekawych doświadczeń mógłbym zaliczyć także pracę na otworach głębokomorskich przy głębokości morza powyżej 1000 m (stok kontynentalny Morza Norweskiego oraz Morze Czarne). Staram się również rozwijać swoje zainteresowania naukowe, czego efektem jest stała współpraca z dr hab. Mariuszem Rospondkiem, która zaowocowała wspólną publikacją w indeksowym czasopiśmie Applied Geochemistry (2012), artykułu będacego tematycznym rozwinięciem mojej pracy magisterskiej.

- Bartosz Kluska