Barbara Janiczko

obrona pracy: październik 2011, promotor: dr Rafał Chodyń

Ukończyłam studia geologiczne w październiku 2011 roku. Pracę magisterską pisałam w Zakładzie Kartografii Geologicznej i Tektoniki, na temat budowy geologicznej płaszczowiny śląskiej. Celem mojej pracy magisterskiej było m.in. wykonanie szczegółowej mapy geologicznej.

Zaraz po studiach podjęłam pracę na zastępstwo w branży kamieniarskiej, gdzie zdobyłam wiedzę na temat praktycznego wykorzystania surowców skalnych w budownictwie. W 2012 roku otrzymałam stałą posadę w Przedsiębiorstwie Inzynieryjno-Budowlanym, zajmującym się głównie obsługą geodezyjną. Tu bardzo przydatna okazała się moja dotychczasowa wiedza na temat pracy w terenie, kartowania oraz późniejszego opracowywania pomiarów terenowych.

W mojej obecnej pracy mam możliwość realizowania moich zainteresowań i jednoczesnego poszerzania wiedzy z zakresu geodezji i kartografii.

Często wspominam miłą i przyjazną atmosferę jaka zawsze panowała w Instytucie Nauk Geologicznych UJ.