Rekomendacje

 

Mateusz Damrat, Mateusz Orzechowski, Łukasz Bielecki, Radomir Pachytel, Tomasz Sapota, Michał Banaś

Nasi absolwenci w krótkim wywiadzie odpowiadają na pytanie: "Czy studia w ING pomagają w podjęciu pracy?"

 

WIĘCEJ


Marcelina Łabaj

Studia rozpoczęłam w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i już po pierwszych zajęciach wiedziałam, że geologia będzie moją wielką pasją. Program studiów był szalenie ciekawy i bardzo dobrze zbalansowany, dzięki czemu mieliśmy świetne rozeznanie w wielu dyscyplinach geologii. Instytut ten jest unikatowy na skalę światową pod kątem ilości praktyk terenowych. W Ameryce Północnej studenci mają możliwość odbycia tylko jednej, góra dwóch praktyk terenowych w ciągu całych studiów, my natomiast mieliśmy co najmniej miesiąc praktyk każdego roku...

WIĘCEJ


Łukasz Karda

Wybór kierunku studiów to ogromnie ważna decyzja.

W moim przypadku zdefiniowała tryb życia, dobrała mi większość przyjaciół i pomogła znaleźć żonę. No i dała pracę. Kolejność przypadkowa.

W liceum interesowałem się geografią i jakoś łatwo przychodziły mi nauki przyrodnicze. Pomyślałem, że aby te przyrodnicze zapędy „spieniężyć” najlepszym kierunkiem studiów będzie geologia. Studia wspominam jako mieszankę nauki, wyjazdów i dobrej zabawy. Coroczne praktyki studenckie były niezapomnianym przeżyciem. Studia wiele mnie nauczyły , w tym dociekliwości oraz myślenia przyczynowo-skutkowego...

WIĘCEJ


Maciej Ćwik

Studentem ING byłem w latach 2006-2011. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Leszczyńskiego, dotyczyła ona profilu i geneza warstw menilitowych płaszczowiny śląskiej..

WIĘCEJ


 
Jakub Zygmunt

Studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ skończyłem w październiku 2015 roku. Praca magisterska pisana pod opieką dr Piotra Jaglarza dotyczyła opisu środowisk sedymentacyjnych dolnego triasu na podstawie odsłonięć w Tatrach polskich.
Studia geologiczne pozwalały mi pogłębiać swoją pasję do nauk przyrodniczych i pokazały, że geologia wbrew pozorom nie jest bardzo hermetyczną dziedziną nauk, a wręcz przeciwnie. Kameralna atmosfera podczas studiów, indywidualne podejście do studenta, niezwykła chęć pomoc y studentom ze strony niektórych pracowników oraz wiele różnych możliwości wyjazdów terenowych – to jest kilka z wielu atutów ING UJ....

WIĘCEJ


Radomir Pachytel

Studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ ukończyłem w roku 2013 obroną pracy magisterskiej, której tematem przewodnim były procesy wietrzenia meteorytów w warunkach pustynnych.

Od momentu rozpoczęcia studiów, swoją przyszłość chciałem związać z przemysłem naftowym i gazowniczym, dlatego zależało mi na stałym rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności w dziedzinach nauki powiązanych z branżą oil & gas...

WIĘCEJ


Mateusz Orzechowski

Od dziecka fascynowały mnie nauki przyrodnicze, dlatego na geologię zaprowadziła mnie ciekawość. Mimo, iż po licealnej geografii znałem jedynie podstawy geologii, to początek studiów od razu obudził we mnie totalną fascynację naukami o Ziemi. Po pierwszym roku najbardziej zainteresowałem się mineralogią i petrologią. Równolegle do studiów licencjackich zdecydowałem się pogłębić swoją wiedzę w zakresie wiertnictwa naftowego, dlatego zacząłem uczęszczać do dwuletniej szkoły policealnej ZSZ PGNiG im. Walerego Goetla w Krakowie...

WIĘCEJ


Artur Kuligiewicz

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocząłem w 2006 roku, jako student międzywydziałowych studiów matematyczno-przyrodniczych. Byłem wtedy przekonany, że moim wymarzonym kierunkiem studiów jest geografia, jednak po pierwszych kilku zajęciach na geologii z Dr inż. Ewą Malatą podjąłem decyzję o zmianie kierunku. Decyzji tej zdecydowanie nie żałuję.

Zajęcia w ING UJ prowadzone były w małych grupach. Liczne praktyki terenowe pozwalały na praktyczne zastosowanie wiedzy przekazywanej w salach wykładowych.  Program specjalizacji mineralogiczno-petrologiczno-geochemicznej pozwalał na zdobycie szerokiego wachlarza umiejętności przydatnych na rynku pracy...

WIĘCEJ


Barbara Janiczko

Ukończyłam studia geologiczne w październiku 2011 roku. Pracę magisterską pisałam w Zakładzie Kartografii Geologicznej i Tektoniki, na temat budowy geologicznej płaszczowiny śląskiej. Celem mojej pracy magisterskiej było m.in. wykonanie szczegółowej mapy geologicznej.

Zaraz po studiach podjęłam pracę na zastępstwo w branży kamieniarskiej, gdzie zdobyłam wiedzę na temat praktycznego wykorzystania surowców skalnych w budownictwie...

WIĘCEJ


Paweł Dec

Studia skończyłem pod przewodnictwem dr hab. inż. Marka Cieszkowskiego w 2010 roku. Temat pracy magisterskiej dotyczył budowy geologicznej płaszczowiny śląskiej.

W czasie studiów i zaraz po, pracowałem w firmie geotechnicznej. Zajmowałem się obsługą „drobnych" wierceń oraz badaniem gruntów w celu rozpoznania i ustalenia warstw geotechnicznych. Przez kilka miesięcy po obronie pracy magisterskiej intensywnie rozwoziłem swoje CV po wszystkich kopalniach w okolicy, rozmawiałem z głównymi geologami kopalń itp. Ostatecznie udało mi się rozpocząć pracę w Kompani Węglowej oddział KWK „Brzeszcze"...

WIĘCEJ


Karol Jewuła

Geolog to nie tylko wykształcenie czy zawód. To styl życia.

Pamiętam bardzo dobrze, kiedy tuż przed maturą jedna z moich nauczycielek zapytała, co zamierzam studiować. Odpowiedziałem, że geologię. „Geologię? Przecież to taka łatwiejsza geografia, kogo tam obchodzą kamyki?”...

WIĘCEJ


Jolanta Pilch

Moją przygodę z geologią w ING UJ rozpoczęłam w 2004 roku. Do dziś uważam, że były to najciekawsze studia, jakie mogłam wybrać. Interesujące kursy, wyrobienie naukowego ‘spojrzenia', praktyczne zajęcia laboratoryjne i terenowe, indywidualne podejście do studenta, ogólna atmosfera – to wszystko składało się na wyjątkowość tego kierunku. Skończyłam specjalizację mineralogiczno-geochemiczno-petrologiczną w 2010 roku, zaś pracę magisterską pisałam z geochemii organicznej osadów współczesnych lagun Morza Czarnego szelfu Odessy. Szczególnie miło wspominam możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne, udział w konferencjach naukowych i niezapomniane ‘Bale geologa'...

WIĘCEJ


Anna Kalinowska

Do geologii ciągnęło mnie niemal od zawsze, dlatego przygodę z nią rozpoczęłam dość wcześnie, już w szkole średniej. Po pięciu latach nauki w technikum geologicznym, okraszonej praktykami i wyjazdami terenowymi organizowanymi przez Pracownię Geologiczną „Spirifer" wybór kierunku studiów wydawał mi się oczywisty. Tak też trafiłam do Instytutu Nauk Geologicznych UJ, gdzie przeżyłam kilka kolejnych wspaniałych lat.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że jedną z wielu zalet studiów geologicznych jest ich niska uciążliwość – niektóre tematy wciągają do tego stopnia, że ciężko mówić o zakuwaniu, bo ich zgłębianie po prostu sprawia przyjemność. Poza tym nauka nauką, ale praktyki to już frajda w najczystszej postaci. A jeśli dodać do tego ogólną atmosferę studiów i kadrę o świetnym podejściu do studenta (kiedy trzeba, będą wyrozumiali, ale potrafią też ustawić do pionu :)), to powstanie w miarę kompletna charakterystyka tego kierunku...

Ewa Burwicz

Studia w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęłam w 2004 roku. Od początku wiedziałam, że dalej mi do paleontologii i stratygrafii, a znacznie bliżej do krystalografii i mikroskopu - stąd wybór specjalizacji mineralogiczno- petrograficzno- geochemicznej.

Pod koniec czwartego roku studiów złożyłam aplikację z prośbą o dołączenie do międzynarodowej grupy badawczej w instytucie badań morskich GEOMAR w Kiel (Niemcy) pod kierownictwem prof. Larsa Ruepke i prof. Klausa Wallmanna. W ciągu kolejnego roku zdobywałam wiedzę na temat technik matematycznego i numerycznego modelowania procesów geologicznych zachodzących na Ziemi. Tematem mojego projektu było modelowanie komputerowe złóż hydratów gazowych w skali globalnej oraz ich wrażliwości na zmiany klimatyczne (zmiana poziomu oceanów, temperatury wody itp.). Projekt ten został złożony i obroniony, jako praca magisterska na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z niemieckim instytutem badawczym GEOMAR. Wyniki moich badań zostały opublikowane w wysoko indeksowanym czasopiśmie naukowym Geochimica et Cosmochimica Acta...

WIĘCEJ


Luiza Malina i Aneta Wronka

Jesteśmy absolwentkami studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, o specjalizacji stratygraficzno - mikropaleontologicznej. Praca magisterska dotyczyła biostratygrafii osadów górnej kredy Lubelszczyzny i wykonana była we współpracy z Przedsiębiorstwem Geologicznym.Od trzech lat pracujemy w szybko rozwijającej się firmie geologicznej Geokrak, która posiada  ugruntowaną pozycję na rynku w zakresie różnego rodzaju prac geologicznych m. in. obsługi głębokich wierceń, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, ochrony środowiska, kartografii oraz desorpcji węgli i łupków.

W chwili obecnej w firmie Geokrak pracujemy na stanowisku geolog – specjalista mikropaleontolog. Do tej pory uczestniczyłyśmy w ponad 20 projektach, gdzie zajmowałyśmy się mikropaleontologią dla potrzeb kartografii, geotechniki oraz określenia stratygrafii głębokich otworów. Ponadto pracujemy w serwisie desorpcyjnym, określając zawartość gazu w węglach i łupkach na wiertniach w kraju i zagranicą.

Studia przygotowały nas pod kątem merytorycznym i praktycznym do pracy w geologii, zarówno w terenie jak i laboratorium. Nasza praca pozwala nam na nieustanny rozwój, poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin geologii, współprace w ciekawym zespole wyśmienitych geologów oraz podróże po najdalszych zakątkach świata.

WIĘCEJ


Marek Łodziński

Studia w ING UJ podjąłem z zamiłowania i wybierając je z góry wiedziałem, że moja przyszła praca będzie związana z naukami o ziemi. W czasie studiów za bardzo ważne uważałem wyjazdy ze Studenckiego Koła Geologów UJ oraz praktyki terenowe, w trakcie których nauczyłem się dokonywać obserwacji obiektów geologicznych, co uważam za bardzo potrzebną umiejętność zdobytą w czasie mojej edukacji. Jako prezes Koła Naukowego Studentów ING byłem organizatorem wypraw studenckich na Półwysep Kolski, Ural Polarny, Ałtaj i do Kirgistanu.

Odpowiednio dobrane przedmioty z zakresu mineralogii i geochemii dały mi podstawy do poznania metod stosowanych do badania minerałów i skał, które dokładniej poznałem na studiach doktoranckich. Pracę magisterską obroniłem pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Michalika, a dotyczyła ona analizy chemicznej w mikroobszarze monacytów z krakowskiej serii piaskowcowej z kopalni Janina w Libiążu oraz próby określenia na tej podstawie kierunku transportu i proweniencji materiału detrytycznego...

WIĘCEJ


Michał Matysik

Kiedy w 2002 roku rozpoczynałem studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, byłem bardzo zainteresowany dinozaurami. Przez pierwsze lata jeździłem w Góry Świętokrzyskie, by szukać ich tropów. Uczestniczyłem w wykopaliskach paleontologicznych w Krasiejowie koło Opola, w czasie których szukaliśmy i zabezpieczaliśmy kości późnotriasowych gadów i płazów a pracę licencjacką pod opieką prof. Joachima Szulca napisałem nt. środowiska, w jakim żyły i umarły te zwierzęta. Ponieważ spodobała mi się współpraca z prof. Szulcem, przyjąłem jego propozycję „delikatnej" zmiany zainteresowań geologicznych i napisania pracy magisterskiej nt. analizy poziomej i pionowej zmienności cykli sedymentacyjnych w środkowotriasowych wapieniach rejonu Opola. Tuż po jej obronie w 2007 roku rozpocząłem studia doktoranckie w ING UJ. Praca doktorska (nadal pod opieką prof. Szulca) była znacznym rozszerzeniem badań podjętych w ramach pracy magisterskiej, gdyż obejmowała środkowy trias całego Górnego Śląska. W ostatnim roku studiów doktoranckich, kiedy moja praca doktorska znajdowała się już w rękach recenzentów, szczęśliwym zrządzeniem losu znalazła mnie nowa posada...

WIĘCEJ


Marcin Koń

Obrona pracy magisterskiej w 2006 roku na ING UJ była dla mnie początkiem drogi do osiągnięcia celu jakim była praca w przemyśle naftowym. Moje zainteresowania w czasie studiów skupiły się na petrologii skał osadowych. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem dr hab. Mariusza Rospondka przy współpracy dr hab. inż. Marka Cieszkowskiego. Dotyczyła ona analizy dawno nie badanych warstw gezowych w  rejonie Międzybrodzia koło Sanoka w płaszczowinie śląskiej w Karpatach Zewnętrznych... 

WIĘCEJ


Bartosz Kluska

Decyzję o pracy w sektorze poszukiwań ropy i gazu podjąłem już na początku studiów geologicznych w ING UJ. Pod tym kątem starałem się dobierać przedmioty w czasie studiów, jak również temu celowi podporządkowałem wybór tematu pracy magisterskiej. Moje magisterium pod kierunkiem dr hab. Mariusza Rospondka dotyczyło analizy paleośrodowiska sedymentacji ciemnych osadów cechsztynu z wykorzystaniem biomarkerów aspekcie rozpoznania/poszukiwania złóż węglowodorów. W czasie pisania pracy zapoznałem się z nowoczesnymi technikami analizy molekularnej substancji organicznej w skałach, jak chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masowa (GC-MS).

Po ukończeniu studiów wyjechałem do Aberdeen (Wielka Brytania), gdzie pracowałem jako laborant w pracowni biostratygraficznej (zajmując się preparatyką palinologiczną) w firmie RPS Energy. Następnie, już w branży „oil & gas", zdobyłem pierwsze międzynarodowe doświadczenia pracując na platformie wiertniczej w basenie Morza Północnego oraz w Libii...

WIĘCEJ


Wojciech Szeliga

Jako absolwent studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę rozpocząłem w niedługim czasie po obronie pracy doktorskiej. Firma w której pracuję na stanowisku geologa zajmuje się szerokim spektrum badań geologicznych -począwszy od badań geotechnicznych, badań hydrogeologicznych i środowiskowych, przez opracowywanie map i przekrojów geologicznych po szeroko rozumianą obsługę głębokich wierceń.

            Pomimo ukończenia studiów geologicznych ze specjalizacją w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii moje pierwsze zadania w firmie dotyczyły prac kartograficznych. należy tu dodać, że program studiów umożliwił mi elastyczne podejście do wymaganych ode mnie działań. Studia geologiczne w ING UJ przygotowały mnie doskonale zarówno do pracy w terenie jak i do pracy studyjnej - wymagającej szerokiego i elastycznego podejścia do stawianych działań, dając rozległe spektrum wiedzy z różnych dziedzin geologii.

WIĘCEJ